HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 67 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 67 of 146
Skriva ut färgdokument från datorn i svartvitt
I programmet väljer du
Skriv ut
Arkiv
-menyn. Markera sedan skrivardrivrutinen för
HP Color
LaserJet 1600
. Klicka på
Egenskaper
, klicka på fliken
Färg
och markera sedan kryssrutan
Skriva ut
i gråskala
. Spara egenskaperna genom att klicka på
OK
och skriv ut dokumentet genom att klicka
OK
igen.
Alternativ för att ändra färg
Med färgjusteringsalternativet Automatisk optimeras den neutrala gråa färgbehandlingen och
kantförbättringen som används för alla elementen i ett dokument. Ytterligare information finns i online-
hjälpfunktionen i skrivardrivrutinen.
OBS!
Grundinställningen är Automatisk. Den här inställningen rekommenderas för alla
färgutskrifter.
Med alternativet Manuell kan du justera neutrala gråtoner och kantförbättringar för text, grafik och
fotografier. Om du vill nå de manuella färgalternativen går du till fliken Färg, väljer
Manuell
och klickar
sedan på
Inställningar
. Med alternativet för manuell färgjustering kan du ange inställningar för Färg
(eller Färgkarta).
OBS!
I en del program konverteras text eller grafik till rastrerade bilder. I de här fallen styr
inställningarna för Fotografi även text och grafik.
SVWW
Skriva ut: Hur gör jag?
55
Sample
This manual is suitable for devices