HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 65 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 146
HP Premium utskriftsark
200 g/m
2
HP Premium Plus foto
220 g/m
2
7.
Skriv ut dokumentet. Ta bort utskrifterna från enheten när de matas ut för att förhindra att de klibbar
ihop med efterföljande utskrifter. Lägg de utskrivna sidorna på en plan yta.
Det går också att välja och konfigurera materialtyp i HP Verktygslådan. Om du vill konfigurera
papperstyperna från HP Verktygslådan klickar du på
Enhetsinställningar
, sedan på fliken
Systeminställningar
och därefter öppnar du sidan
Utskriftslägen
. Gör önskade ändringar och
klicka på
Verkställ
för att spara dem.
Om du vill skriva ut ett enkelsidigt brev på papper med brevhuvud, följt av ett dokument med flera
sidor, lägger du ett papper med brevhuvud i fack 1. När sidan med brevhuvud har skrivits ut, får
du en uppmaning att lägga i mer papper. Lägg i papper för resten av dokumentet.
Skriva ut på båda sidorna av papperet
Om du vill skriva ut på båda sidor av papperet måste papperet matas genom skrivaren två gånger.
VIKTIGT
Skriv inte ut på båda sidor av etiketter eller OH-film.
1.
Sätt i tillräckligt mycket papper för utskriften i fack 2 eller valfritt fack 3.
2.
Använd någon av följande procedurer för att konfigurera skrivaren för dubbelsidig utskrift (manuell):
Windows: I skrivardrivrutinen väljer du fliken
Efterbehandling
, väljer alternativet
Dubbelsidig
utskrift (manuell)
och skickar sedan jobbet till skrivaren.
3.
Ta bort eventuella tomma papper från fack 2 eller extrafack 3 när dokumentet har skrivits ut. Lägg
i den utskrivna bunten med den tomma sidan uppåt och med den övre kanten in först i enheten.
Skriv ut den andra sidan från fack 2 eller extrafack 3.
A
4.
Tryck på
(
Välj
) för att fortsätta att skriva ut.
SVWW
Skriva ut: Hur gör jag?
53
Sample
This manual is suitable for devices