HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 61 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 146
minskar effekten av felaktigt införda färgplan genom att kanterna på objekt som gränsar till varandra
överlappas något. Det finns följande nivåer av kantkontroll:
Av
ställer in Svällning och Adaptiv rastrering på Av.
Normal
ger standardinställningarna för svällning. Inställningen för Adaptiv rastrering är På.
Maximal
ger mest svällning. Inställningen för Adaptiv rastrering är På.
RGB-färg
Med alternativet
RGB-färg
kan du avgöra hur färger återges.
Standard
tolkar RGB-färg som sRGB, som är den standard som många programvaruföretag och
organisationer, såsom Microsoft och World Wide Web-konsortiet, använder. (Mer information finns
i
.)
Enhet
ställer in skrivaren till att skriva ut RGB-data i läget för raw-enhet. För att återge fotografier
på rätt sätt när du markerat det här alternativet måste du hantera färg i programmet som du jobbar
i eller i operativsystemet.
Levande
anger att skrivaren ska öka färgmättnaden i mellantonerna. Mindre färgstarka objekt
återges med mera färg. Detta värde rekommenderas vid utskrifter av affärsgrafik.
Foto
tolkar RGB-färgen som om den skrevs ut som ett fotografi med ett digitalt minilabb. Det är
utformat för att tillhandahåll de djupare, mer mättade färgerna på ett annat sätt än i standardläget.
Använd den här inställningen när du skriver ut foton.
Neutrala gråtoner
Inställningen
Neutrala gråtoner
bestämmer vilken metod som används för att skapa gråa färger i text,
grafik och fotografier.
Endast svart
genererar neutrala färger (grå nyanser och svart) och använder endast svart toner.
Det här alternativet garanterar att neutrala färger inte har en färgton.
4 färger
skapar neutrala färger genom att kombinera tonerns alla fyra färger. Det här alternativet
ger jämnare delstreck och övergångar till icke-neutrala färger. Det ger också den mörkast möjliga
nyansen av svart.
SVWW
Alternativ för färghantering
49
Sample
This manual is suitable for devices