HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 60 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 146
Alternativ för färghantering
Om du sätter färginställningen till
Automatisk
får du normalt den bästa möjliga kvaliteten på
färgutskriften. Men i vissa fall vill du kanske skriva ut ett färgdokument i gråskala (svart och nyanser av
grått) eller ändra ett av skrivarens färgalternativ.
I Windows kan du ändra inställningarna för färg eller välja att skriva ut svartvitt på fliken
Färg
i
skrivardrivrutinen.
Skriva ut i gråskala
Väljer du alternativet
Skriv ut i gråskala
i skrivardrivrutinen skrivs dokumentet ut i svart och nyanser
av grått. Alternativet kan med fördel användas för färgutskrifter som ska fotokopieras eller faxas.
Om
Skriv ut i gråskala
är valt, går skrivaren till monokromt läge.
Automatisk respektive manuell färgjustering
Med färgjusteringsalternativet
Automatisk
optimeras den neutrala gråa färgbehandlingen och
kantförbättringen som används för alla elementen i ett dokument. Ytterligare information finns i online-
hjälpfunktionen i skrivardrivrutinen.
OBS!
Automatisk
är grundinställning och rekommenderas för alla färgutskrifter.
Med alternativet
Manuell
kan du justera neutrala gråtoner och kantförbättringar för text, grafik och
fotografier. De manuella färgalternativen finns på fliken
Färg
. Välj
Manuell
och sedan
Inställningar
.
Manuella färgalternativ
Med alternativet för manuell färgjustering kan du ange inställningar för
Färg
(eller
Färgkarta
).
OBS!
I en del program konverteras text eller grafik till rastrerade bilder. Inställningarna för
Fotografi
styr då även text och grafik.
Alternativ för raster
Raster är den metod skrivaren använder för att blanda de fyra primärfärgerna (cyan, magenta, gul och
svart) i olika proportioner för att skapa miljontals färger. Alternativen för raster påverkar färgutskriftens
upplösning och skärpa. De två rastreringsalternativen är
Utjämna
och
Detaljer
.
Alternativet
Utjämna
ger bättre resultat för stora områden som är fyllda med en enda färg. Det
förbättrar också fotografier genom att fina färgövergångar jämnas ut. Välj det här alternativet när
områden med enhetliga och jämna fyllningar är den viktigaste egenskapen.
Alternativet
Detalj
är användbart för text och grafik som kräver skarpa skillnader mellan linjer eller
färger, t.ex. i bilder som innehåller ett mönster eller många smådetaljer. Välj det här alternativet
när skarpa konturer och detaljer är de viktigaste egenskaperna.
Kantkontroll
Med inställningen
Kantkontroll
kan du bestämma hur kanter återges. Kantkontroll består av två
komponenter: Adaptiv rastrering och svällning. Adaptiv rastrering ökar kantskärpan. Med svällning
48
Kapitel 4
Färg
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices