HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 55 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 146
Avbryta en utskrift
En utskrift kan avbrytas från ett program, från en skrivarkö eller med knappen
(
Avbryt utskrift
) på
skrivaren.
Om skrivaren inte har påbörjat utskriften provar du med att avbryta utskriften från det program som
skickade utskriften.
Om dokumentet väntar i en skrivarkö eller utskriftshanterare, t.ex. i mappen
Skrivare
i Windows
(
Skrivare och fax
i Windows XP), försöker du ta bort utskriften därifrån istället.
Om utskriften redan är igång, trycker du på
(
Avbryt utskrift
) på skrivaren. Skrivaren skriver ut
den sida som redan är på väg i skrivaren och tar sedan bort resten av utskriften.
När du trycker på
(
Avbryt utskrift
) avbryts endast den aktuella utskriften i skrivaren. Om mer än
en utskrift finns i skrivarminnet, måste du trycka på
(
Avbryt utskrift
) en gång för varje jobb efter
det att utskriften har påbörjats.
Om statuslamporna på kontrollpanelen fortsätter att blinka när en utskrift har avbrutits, skickar datorn
fortfarande utskriften till skrivaren. Antingen tar du bort utskriften från skrivarkön eller så väntar du tills
datorn slutat sända data.
SVWW
Avbryta en utskrift
43
Sample
This manual is suitable for devices