HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 54 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 146
3.
När utskriften är klar tar du bort alla tomma papper från fack 2 eller extrafack 3. Ta sedan ut bunten
med utskrivna papper från utmatningsfacket och sätt i den igen, utan att rotera eller vända den, i
det fack som användes för den första delen av utskriften.
A
4.
Tryck på
(
Välj
) för att fortsätta utskriften på den andra sidan.
42
Kapitel 3
Utskriftsåtgärder
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices