HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 53 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 146
Utskrift på båda sidor
Om du vill skriva ut på båda sidor av papperet måste papperet matas genom skrivaren två gånger.
VIKTIGT
Skriv inte ut på båda sidor av etiketter eller OH-film.
Skriva ut på båda sidorna av papperet
1.
Sätt i tillräckligt mycket papper för utskriften i fack 2 eller valfritt fack 3.
OBS!
I Windows måste
Dubbelsidig utskrift (manuell)
vara aktiverat för att de här
instruktionerna ska kunna följas. För att aktivera dubbelsidig utskrift väljer du
Egenskaper
och klickar på fliken
Konfigurera
i skrivardrivrutinen. Under Pappershantering
väljer du
Manuell dubbelsidig utskrift
och klickar sedan på
OK
för att spara.
2.
Använd någon av följande procedurer för att konfigurera skrivaren för dubbelsidig utskrift (manuell).
Windows: I skrivardrivrutinen väljer du fliken
Efterbehandling
, väljer alternativet
Dubbelsidig
utskrift (manuell)
och skickar sedan jobbet till skrivaren.
SVWW
Utskrift på båda sidor
41
Sample
This manual is suitable for devices