HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 52 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 146
Operativsystem
Gör tillfälliga ändringar i
inställningar för utskrifter som
görs nu
Permanenta ändringar av
standardinställningar
1
Ändra konfigurationsinställningarna
(Till exempel om du vill lägga till ett
extra fack eller aktivera eller
avaktivera en drivrutinsfunktion
såsom "Tillåt manuell dubbelsidig
utskrift")
Windows 98 Second
Edition och Me
Arkiv
-menyn klickar du på
Skriv
ut
, väljer den här skrivaren och
klickar sedan på
Egenskaper
. (Det
faktiska tillvägagångssättet kan
variera men det här är det
vanligaste sättet.)
Klicka på
Start-
menyn, välj
Inställningar
och klicka på
Skrivare
. Högerklicka på
skrivarikonen och välj
Egenskaper
.
Klicka på
Start
-menyn, välj
Inställningar
och klicka på
Skrivare
.
Högerklicka på skrivarikonen och välj
Egenskaper
. Klicka på fliken
Konfigurera
.
Windows 2000 och
XP (klassisk Start-
meny)
Arkiv
-menyn klickar du på
Skriv
ut
, väljer den här skrivaren och
klickar sedan på
Egenskaper
eller
Inställningar
. (Det faktiska
tillvägagångssättet kan variera men
det här är det vanligaste sättet.)
Klicka på
Start
-menyn, välj
Inställningar
och sedan
Skrivare
eller
Skrivare och faxar
.
Högerklicka på skrivarikonen och
välj
Utskriftsinställningar
.
Klicka på
Start
-menyn, välj
Inställningar
och sedan
Skrivare
eller
Skrivare och faxar
. Högerklicka på
skrivarikonen och välj
Egenskaper
.
Klicka på fliken
Konfigurera
.
Windows XP
Arkiv
-menyn klickar du på
Skriv
ut
, väljer den här skrivaren och
klickar sedan på
Egenskaper
eller
Inställningar
. (Det faktiska
tillvägagångssättet kan variera men
det här är det vanligaste sättet.)
Klicka på
Start
, klicka på
Skrivare
och fax
, högerklicka på skrivarens
namn eller ikon och klicka sedan på
Utskriftsinställningar
.
Klicka på
Start
och klicka sedan på
Skrivare och fax
. Högerklicka på
skrivarikonen och välj
Egenskaper
.
Klicka på fliken
Konfigurera
.
1
Tillgång till skrivarens standardinställningar kan vara begränsade och därför otillgängliga.
40
Kapitel 3
Utskriftsåtgärder
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices