HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 51 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 146
Återställa standardinställningarna i skrivardrivrutinen
Du kan återställa alla inställningar i skrivardrivrutinen till deras standardvärden. Det kan vara en bra
metod om du har kvalitetsproblem eller om papperet inte hämtas från rätt fack.
Windows: Välj
Standard
i rutan
Snabbinställningar
på fliken
Efterbehandling
i
skrivardrivrutinen.
Så här skriver du ut från Windows
1.
Se till att det finns utskriftsmaterial i skrivaren.
2.
I menyn
Arkiv
klickar du på
Utskriftsformat
eller liknande kommando. Kontrollera att
inställningarna är korrekta för det här dokumentet.
3.
I menyn
Arkiv
klickar du på
Skriv ut
,
Skrivarinställningar
eller liknande kommando. Dialogrutan
Skriv ut
öppnas.
4.
Välj den här skrivaren och gör ändringar om det behövs. Gör inga ändringar i de inställningar, t.ex.
sidstorlek och orientering, som du gjorde i dialogrutan
Utskriftsformat
.
5.
Om papperet som du ska skriva ut på är av standardstorlek och –vikt behöver du troligtvis inte
ändra inställningarna för
Källa
(fack),
Typ
, eller
Storlek
, och du kan gå vidare till steg 7. I annat
fall går du till steg 6.
6.
Om utskriften göras på ett papper som inte har standardstorlek eller –vikt anger du hur skrivaren
ska hämta papper.
För att skriva ut enligt Källa (fack) väljer du facket i dialogrutan
Skriv ut
om det är möjligt.
Om du vill skriva ut enligt Källa (fack) när det inte är möjligt att göra inställningen i dialogrutan
Skriv ut
, klickar du på
Egenskaper
och på fliken
Papper
och väljer facket i fältet för
Källa
.
Om du vill skriva ut enligt Typ eller Storlek klickar du på
Egenskaper
. På fliken
Papper
väljer
du sedan typ, alternativt storlek i fältet
Typ
eller
Storlek
. (För vissa papper som t.ex.
brevpapper, ställer du in både Typ och Storlek.)
Skriv alltid ut specialmaterial, som t.ex.
etiketter eller OH-film, enligt Typ
.
7.
Om du inte har gjort det än klickar du på
Egenskaper
. Skrivardrivrutinen öppnas.
8.
På de olika flikarna kan du göra inställningar som inte visades i dialogrutan
Utskriftsformat
eller
Skriv ut
. Mer information om skrivardrivrutinens inställningar finns i
Funktioner i
skrivardrivrutinen
.
9.
Välj kommandot
Skriv ut
för att skriva ut.
Så här når du inställningarna för skrivardrivrutinen
I det här avsnittet listas de vanligaste utskriftsfunktionerna som hanteras via skrivardrivrutinen.
(Skrivardrivrutinen är den programvarukomponent som du använder när du skickar utskriften till
skrivaren.) Du kan göra tillfälliga ändringar i inställningarna för utskrifter som du gör när programmet
fortfarande är öppet. Du kan även göra permanenta ändringar i standardinställningarna som gäller både
nu och längre fram.
SVWW
Hantera utskrifter
39
Sample
This manual is suitable for devices