HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 50 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 146
Skriva ut flera sidor på ett pappersark (skriva ut flera sidor per ark)
Flera sidor per ark är funktionen för att skriva ut flera sidor på ett enda pappersark. Sidornas storlek
förminskas. Du kan ange upp till nio sidor per ark och de sidorna ordnas enligt bilden nedan om du
använder standarduppställningen. Du kan även bestämma om du vill ha en kant runt varje sida eller
inte.
Windows: Du kommer åt
Sidor per ark
på fliken
Efterbehandling
i skrivardrivrutinen.
1
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Skapa och använda Snabbinställningar
Med Snabbinställningar kan du spara de aktuella drivrutinsinställningarna, t.ex. sidorientering, flera
sidor per ark och papperskälla, mm, och sedan använda dem igen. Du kan spara upp till
30 uppsättningar med inställningar. Av praktiska skäl kan du välja och spara snabbinställningarna på
de flesta flikarna i skrivardrivrutinen.
OBS!
Om du använder Windows 2000 måste du ha administratörsbehörighet för att spara
Snabbinställningar.
Windows: Skapa snabbinställningar på de flesta flikarna i skrivardrivrutinen. Vid senare tillfällen
kommer du åt snabbinställningarna på fliken
Efterbehandling
i skrivardrivrutinen.
Förminska eller förstora
Med alternativet
Anpassa sida
kan du förstora/förminska dokumentet med olika procentsatser av dess
normala storlek. Du kan även storleksändra dokumenten så att de passar valfri pappersstorlek som kan
användas av skrivaren.
Windows: Du kommer åt
Anpassa sida
på fliken
Effekter
i skrivardrivrutinen.
Skriva ut första sidan på ett annat papper
Det kan vara bra att skriva ut första sidan på ett annat papper om du t.ex. skriver ut ett brevhuvud på
första sidan och sedan på vanligt papper för följande sidor. Storleken för alla sidor i dokumentet måste
vara densamma i drivrutinen.
Windows: Försök att göra den här inställningen från
en
av följande platser, i följande ordning:
dialogrutan
Utskriftsformat
i programmet, dialogrutan
Skriv ut
i programmet eller fliken
Papperskvalitet
i skrivardrivrutinen.
38
Kapitel 3
Utskriftsåtgärder
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices