HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 49 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 146
Ändra färginställningar
Skapa och använda vattenstämplar
Skriva ut flera sidor på ett pappersark (skriva ut flera sidor per ark)
Skapa och använda Snabbinställningar
Förminska eller förstora
Skriva ut första sidan på ett annat papper
Ändra utskriftskvalitet
Återställa standardinställningarna i skrivardrivrutinen
Mer information om utskrift med funktionen Dubbelsidig utskrift (manuell) finns i
Utskrift på båda sidor
.
Ställa in egen pappersstorlek
Använd funktionen Eget papper när du ställer in skrivaren för att skriva ut på storlekar som inte är
standard.
Windows: Försök att göra den här inställningen från
en
av följande platser, i följande ordning:
dialogrutan
Utskriftsformat
i programmet, dialogrutan
Skriv ut
i programmet eller fliken
Papper
i skrivardrivrutinen.
Skriva ut i gråskala
Om du har ett dokument i färg skrivs det automatiskt ut i färg. Du kan också ställa in skrivaren för att
skriva ut ett färgdokument i gråskala (svartvit).
Windows: Välj alternativet
Skriv ut i gråskala
på fliken
Färg
i skrivardrivrutinen.
Ändra färginställningar
När du skriver ut i färg ställer skrivaren automatiskt in de optimala färginställningarna. Du kan emellertid
göra justeringar själv för hur skrivaren ska skriva ut i färg för text, grafik och fotografier. Mer information
finns i
Skriva ut på specialmaterial
.
Windows: På fliken
Färg
i skrivardrivrutinen klickar du på
Inställningar
.
Skapa och använda vattenstämplar
Med alternativen för Vattenstämpel kan du ange att text placeras "under" ett befintligt dokument (synas
i bakgrunden). Du kanske till exempel vill skriva "utkast" eller "konfidentiellt" med stora grå bokstäver
diagonalt på första sidan eller på alla sidorna i ett dokument. Du kan ändra vattenstämpelns färg,
placering och text.
OBS!
Om du använder Windows 2000 eller XP måste du ha administratörsbehörighet för att
skapa vattenstämplar. Du behöver inte ha administratörsbehörigheter för att använda en befintlig
vattenstämpel på ett dokument.
Windows: Du får tillgång till alternativen för
Vattenstämpel
på fliken
Effekter
i skrivardrivrutinen.
SVWW
Hantera utskrifter
37
Sample
This manual is suitable for devices