HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 48 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 146
Hantera utskrifter
Det här avsnittet innehåller grundläggande utskriftsinstruktioner. När du ändrar utskriftsinställningar
följer du prioritetsordningen för ändringar. (Observera att namnen på kommandon och dialogrutor kan
variera beroende på vilket program du använder.)
Dialogrutan
Utskriftsformat
. Du öppnar dialogrutan genom att klicka på
Utskriftsformat
eller
liknande kommando på menyn
Arkiv
i programmet. Dialogrutan är en del av det program som du
arbetar i.
Inställningar som ändras här åsidosätter inställningar som ändras någon annanstans
.
DialogrutanSkriv ut
. Du öppnar dialogrutan genom att klicka på
Skriv ut
,
Skrivarinställningar
,
eller liknande kommando på
Arkiv
-menyn i programmet. Den är också en del av programmet, men
har en lägre prioritet än dialogrutan
Utskriftsformat
. Ändringar som görs i dialogrutan
Skriv ut
åsidosätter
inte
ändringar som görs i dialogrutan
Utskriftsformat
. Inställningar som ändras här
åsidosätter
inställningar som görs i skrivardrivrutinen.
Skrivardrivrutiner
. Skrivardrivrutinen öppnas när du klickar på
Egenskaper
i dialogrutan
Skriv
ut
. Inställningar som ändras här
åsidosätter inte
inställningar som ändras någon annanstans.
Skriva ut efter Källa i stället för efter Typ eller Storlek
Tre olika inställningar påverkar hur skrivardrivrutinen hämtar utskriftsmaterial när du skickar en utskrift.
De här inställningarna,
Källa
,
Typ
och
Storlek
, visas i dialogrutan
Utskriftsformat
, dialogrutan
Skriv
ut
i programmet eller i skrivardrivrutinen. Skrivaren väljer automatiskt ett fack om du inte ändrar de här
inställningarna. Om du vill ändra inställningarna kan du skriva ut enligt
Källa
,
Typ
,
Storlek
.
Källa
. Att skriva ut från
Källa
innebär att du väljer ett visst fack som du vill att skrivaren ska ta
papperet ifrån. Skrivaren försöker skriva ut från det facket oavsett vilken typ eller storlek av material
som ligger där. Om du väljer ett fack som är konfigurerat från HP Verktygslådan för en typ eller
storlek som inte överensstämmer med utskriften, skriver skrivaren emellertid inte ut automatiskt.
Då väntar den i stället tills du har fyllt på det fack som du vill använda med rätt materialtyp och
materialstorlek. När du har fyllt på facket börjar skrivaren att skriva ut. (Om utskriften inte börjar
kanske du måste konfigurera om facket så att det överensstämmer med storleken eller typen på
utskriften.) Eller så trycker du på
(
Välj
) för att skrivaren ska skriva ut från ett annat fack.
Typ
eller
Storlek
. Att skriva ut enligt
Typ
eller
Storlek
innebär att skrivaren hämtar papper eller
utskriftsmaterial från det första facket som är fyllt med den typ eller storlek som du har valt.
Skriv
alltid ut specialmaterial, som t.ex. etiketter eller OH-film, enligt Typ
.
Om du vill skriva ut efter
Typ
eller
Storlek
och facken inte har konfigurerats för någon speciell
typ eller storlek från HP Verktygslådan, lägger du in papperet eller utskriftsmaterialet i facket
och väljer sedan
Typ
eller
Storlek
från dialogrutan
Utskriftsformat
, dialogrutan
Skriv ut
eller
skrivardrivrutinen.
Om du skriver ut en viss materialtyp eller –storlek ofta kan du konfigurera ett fack för det
aktuella materialet genom att använda HP Verktygslådan. (Mer information finns i
HP Verktygslådan
.) När du sedan väljer den typen eller storleken för en utskrift hämtar
skrivaren material från det fack som konfigurerats för den typen eller storleken.
Funktioner i skrivardrivrutinen
Vissa skrivardrivrutiner och operativsystem kan inte hantera alla de här skrivarfunktionerna.
Ställa in egen pappersstorlek
Skriva ut i gråskala
36
Kapitel 3
Utskriftsåtgärder
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices