HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 46 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 146
Fack 2: Placera papperet med den sidan som det ska skrivas ut på nedåt och den övre kanten
framåt i skrivaren som visas i bilden nedan.
Undvik att använda brevhuvuden som är upphöjda eller präglade.
Använd inte brevhuvuden som är tryckta med lågtemperaturbläck, likt de som används vid vissa
typer av termografi.
Värme och tryck används för att fixera tonern på utskriftsmaterialet. Kontrollera att färgat papper
eller förtryckta formulär använder bläck som klarar fixeringstemperaturen (210 °C under
0,1 sekunder).
Skriva ut på HP LaserJet tåligt papper
Använd följande riktlinjer när du skriver ut på HP LaserJet tåligt papper:
Ta bara i kanterna på HP LaserJet tåligt papper. Fingeravtryck på HP LaserJet tåligt papper kan
orsaka problem med utskriftskvaliteten.
Använd endast papperstypen HP LaserJet tåligt i den här skrivaren. HP-produkter är utformade
så att de tillsammans ger optimala utskriftsresultat.
Välj
Grovt papper
som materialtyp i skrivarprogrammet eller skrivardrivrutinen eller skriv ut från
ett fack som har ställts in för HP LaserJet tåligt papper.
Information om hur du lägger i papper finns i
Skriva ut på brevpapper och förtryckta formulär
.
34
Kapitel 3
Utskriftsåtgärder
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices