HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 44 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 146
VIKTIGT
Genomskinligt material som inte är avsett för LaserJet-utskrift smälter i skrivaren och
skadar den.
Placera OH-filmen i facket med den övre kortsidan först och den sida som det ska skrivas ut på
nedåt för fack 1 och den sida som det ska skrivas ut på uppåt för fack 2. För fack 1, kontrollerar
du att materialet har satts i tillräckligt långt in för att skrivaren ska kunna mata in materialet
ordentligt.
Välj
OH-film
i dialogrutan
Skriv ut
i skrivardrivrutinen.
Placera OH-filmen på en plan yta när du har tagit bort den från skrivaren.
HP LaserJet glättat papper och HP LaserJet fotopapper
Den här skrivaren stöder utskrift på HP LaserJet glättat papper och HP LaserJet fotopapper. Följ de här
riktlinjerna när du skriver ut på HP LaserJet glättat papper. Mer information finns i
Specifikationer för
utskriftsmaterial
.
Håll i kanterna på HP LaserJet glättat papper och HP LaserJet fotopapper. Fett från dina fingrar
som hamnar på HP LaserJet glättat papper och HP LaserJet fotopapper kan göra att kvaliteten på
utskriften blir sämre än önskat.
Använd endast HP LaserJet glättat papper och HP LaserJet fotopapper med den här skrivaren.
HP-produkter är utformade så att de tillsammans ger optimala utskriftsresultat.
32
Kapitel 3
Utskriftsåtgärder
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices