HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 43 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 146
Placera etiketterna i facket med den övre kortsidan först och den sida som det ska skrivas ut på
nedåt för fack 1 och den sida som det ska skrivas ut på uppåt för fack 2. För fack 1, kontrollerar
du att materialet har satts i tillräckligt långt in för att skrivaren ska kunna mata in materialet
ordentligt.
Välj
OH-film
i dialogrutan
Skriv ut
eller i skrivardrivrutinen.
Om ett ark med etiketter fastnar i skrivaren finns information i
Åtgärda papper som fastnat
.
OH-film
Följ de här riktlinjerna när du skriver ut på OH-film:
VIKTIGT
Du undviker att skada skrivaren genom att bara använda OH-film som
rekommenderas för laserskrivare.
SVWW
Skriva ut på specialmaterial
31
Sample
This manual is suitable for devices