HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 42 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 146
3.
Lägg kuvertbunten i facket med flikarna på höger sida, den sida som utskriften ska vara på uppåt
och med kortsidan inåt mot skrivaren.
OBS!
Om kuverten har en flik på kortsidan måste den kanten föras in i skrivaren först.
4.
Skjut pappersbreddledarna inåt tills de nuddar kuvertbunten lätt utan att böja den. Kuvertbunten
ska centreras mellan pappersbreddledarna och under flikarna på dem.
5.
Välj ett kuvert av det format som har angetts i skrivardrivrutinen.
Skriva ut på etiketter
Följ de här riktlinjerna för hur du använder etiketter. Ytterligare information finns i avsnittet
Specifikationer för utskriftsmaterial
.
VIKTIGT
Du undviker skada på skrivaren genom att bara använda etiketter som är
rekommenderade för laserskrivare. Skriv aldrig ut på samma etikettark mer än en gång och skriv
inte ut på en del av ett etikettark.
Använd inte etiketter som lossnar från skyddsarket eller som på något sätt är böjda eller skadade.
30
Kapitel 3
Utskriftsåtgärder
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices