HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 41 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 146
2.
Sätt i ett kuvert i fack 1, med kortsidan mot skrivaren och med fliken på höger sida pekandes uppåt.
Kontrollera att kuvertet ligger tillräckligt långt in för att skrivaren ska kunna mata in kuvertet
ordentligt.
Så här skriver du ut på kuvert från fack 2
1.
Öppna fack 2 och dra ut förlängningsdelen helt. Om det redan finns papper eller annat
utskriftsmaterial i fack 2 tar du bort det.
2.
Skjut pappersbreddledarna i fack 2 utåt tills de är något bredare än kuverten.
SVWW
Skriva ut på specialmaterial
29
Sample
This manual is suitable for devices