HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 39 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 146
5.
Fyll på papper. Om du väljer specialpapper som t.ex. brevpapper ska du lägga in det med
utskriftssidan uppåt och med den övre kanten mot fackets framsida.
OBS!
Om du skriver ut med funktionen Dubbelsidig utskrift (manuell) finns information i
Utskrift på båda sidor
om hur du lägger i papper.
6.
Kontrollera att pappersbunten ligger plant i facket mot alla fyra hörn, och låt inte bunten överstiga
höjdflikarna på papperslängdledarna på fackets bakre del.
7.
Skjut in facket i skrivaren igen. Baksidan av facket kommer att sticka ut från baksidan av skrivaren.
SVWW
Fylla på fack
27
Sample
This manual is suitable for devices