HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 38 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 146
2.
Flytta de bakre pappersledarna så att de överensstämmer med storleken på det papper som du
fyller på. Du kan använda papper med flera olika standardstorlekar i fack 2 och extrafack 3.
3.
Om du skriver ut på papper som är längre än Letter/A4, drar du ut den bakre sidan av facket tills
det matchar storleken på det papper som du lägger i.
4.
Dra ut pappersledarna tills de är något bredare ställda än utskriftsmaterialet.
26
Kapitel 3
Utskriftsåtgärder
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices