HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 37 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 146
2.
Lägg i utskriftsmaterialet i fack 1 med utskriftssidan uppåt och den övre kortsidan först. Kontrollera
att materialet ligger tillräckligt långt in för att skrivaren ska kunna mata in papperet ordentligt.
OBS!
Om du skriver ut på båda sidor finns instruktioner om hur du fyller på material i
Utskrift på båda sidor
.
Inmatningsfack 2 eller extrafack 3
Du kommer åt fack 2 och extrafack 3 från framsidan av skrivaren. De rymmer 250 ark med papper. Du
kan även använda fack 2 för annat utskriftsmaterial såsom kuvert, vykort, OH-film, HP LaserJet glättat
papper och HP LaserJet fotopapper.
VIKTIGT
Lufta inte papperet innan du lägger i det i facket. Undvik att lägga i för mycket papper.
VIKTIGT
Undvik att återanvända papper som har varit häftat. Häftklamrar som finns kvar i
papper skadar skrivaren och eventuella reparationer av en sådan skada täcks inte av garantin.
Så här lägger du i material i fack 2 eller extrafack 3
OBS!
Instruktionerna för hur du lägger i utskriftsmaterial gäller både för fack 2 och extrafack 3.
1.
Dra ut fack 2 eller extrafack 3 från skrivaren och ta bort eventuellt papper.
SVWW
Fylla på fack
25
Sample
This manual is suitable for devices