HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 36 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 146
Fylla på fack
Använd speciellt material, såsom kuvert, etiketter, HP LaserJet glättat papper, HP LaserJet
fotopapper och OH-bilder i fack 1 och fack 2.
Fylla på fack 1
Fack 1 (fack för enarksmatning) skriver ut på enstaka ark med papper eller enstaka kuvert. Använd
fack 1 när du matar in ett enstaka ark papper, ett kuvert, ett vykort, en etikett, ett ark HP LaserJet glättat
papper, ett ark HP LaserJet fotopapper eller en OH-film. Du kan också använda fack 1 när du skriver
ut första sidan på ett annat material än resten av dokumentet.
Mer information om hur du fyller på specialmaterial, som t.ex. kuvert, etiketter och OH-film finns i
Skriva
ut på specialmaterial
.
Så här fyller du på fack 1
1.
Pappersledarna ser till att materialet matas in korrekt i skrivaren och att utskriften inte blir sned.
Dra ut pappersledarna tills de är något bredare ställda än utskriftsmaterialet.
24
Kapitel 3
Utskriftsåtgärder
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices