HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 34 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 146
Knappen Redo och knappen Välj
När lampan Redo lyser och varningslampan blinkar, kan du fortsätta utskriften när du har lagt i mer
utskriftsmaterial för manuell matning, eller löst andra fel, genom att trycka på
(
Välj
).
När knappen Redo blinkar så har den främre luckan öppnats och sedan stängts. Tryck på
(
Välj
) för att försätta skrivaren i läget Redo igen. Om du inte trycker på
(
Välj
) återgår skrivaren
automatiskt till läget Redo.
Vänsterpil och högerpil
Använd
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) för att bläddra i menyerna på skrivarens kontrollpanel.
Du kan skriva ut en demosida genom att trycka på
(
Vänsterpil
) och
(
Högerpil
) samtidigt.
22
Kapitel 2
Kontrollpanel
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices