HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 32 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 146
Funktioner på kontrollpanelen
Skrivaren har följande lampor och knappar på kontrollpanelen:
1
1
Indikatorer för färgtonerkassetter
2
Varningslampa (orange)
3
Lampan Redo (grön)
4
Avbryt utskrift
5
Meddelandeområde
6
Högerpil
7
Välj
8
Vänsterpil
Teckenfönster
På skrivarens teckenfönster får du information om skrivaren, jobbstatus och nivåer av
förbrukningsmaterial.
1
Meddelandeområde
2
Mätare för förbrukningsmaterial
3
Färger på tonerkassetter visas från vänster till höger: svart, gult, cyan och magenta
20
Kapitel 2
Kontrollpanel
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices