HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 26 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 146
Adresstyp
Övre marginal
Vänstermarginal
Bästa utskriftskvalitet får du om du inte placerar marginalerna närmare än 15 mm från kuvertets
kant.
Undvik att skriva över det område där kuvertets sömmar möts.
Kuvertens utförande och kuvertförvaring
Förvaring av kuvert
Korrekt förvaring av kuvert förbättrar utskriftskvaliteten. Kuvert ska förvaras plant. Om det kommer in
luft i ett kuvert och skapar en luftbubbla kan kuvertet skrynklas under utskriften.
Mer information finns i
Skriva ut på kuvert
.
Kuvertens utförande
Kuvertens utförande är en mycket viktig faktor. Kuvertens vikning kan variera avsevärt, inte bara mellan
olika tillverkare utan även inom en och samma förpackning. Kuvertens kvalitet är avgörande för
utskriftsresultatet. Beakta följande faktorer när du väljer kuvert:
Vikt:
Kuvertets pappersvikt bör inte överstiga 90 g/m
2
annars kan det fastna.
Utförande:
Före utskriften ska kuverten ligga plant med mindre än 6 mm buktning och de får inte
innehålla luft.
Skick:
Kuverten ska inte vara skrynkliga, böjda eller på annat sätt skadade.
Temperatur:
Använd endast kuvert som klarar skrivarens värme och tryck. Skrivarens
fixeringstemperatur är 210 °C.
Storlek:
Använd endast kuvert inom följande intervall.
Fack
Minst
Högst
Fack 1 eller fack 2
76 x 127 mm
216 x 356 mm
Kuvert med dubbla sidsömmar
Kuvert med dubbla sidsömmar har lodräta sömmar i båda ändar av kuvertet i stället för diagonala
sömmar. Den här typen av kuvert kan ha en tendens att skrynklas. Kontrollera att sömmarna går hela
vägen till kuvertets hörn enligt bilden.
14
Kapitel 1
Grundläggande om skrivaren
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices