HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 25 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 25 of 146
Fullständiga pappersspecifikationer för alla skrivare i HP LaserJet-serien finns i
HP LaserJet Printer
Family Print Media Guide
. Om du vill hämta den här guiden i PDF-format går du till
support/ljpaperguide
.
Utskrifts- och förvaringsmiljö
Den ideala utskrifts- och papperslagringsmiljön är ungefär rumstemperatur och det ska inte vara för torrt
eller fuktigt. Tänk på att papper är hygroskopiskt, det absorberar och tappar fukten snabbt.
Värme tillsammans med fukt skadar papperet. Värme gör att fukten i papperet avdunstar, medan kyla
gör att den kondenserar på arken. Värme- och luftkonditioneringssystem tar bort det mesta av fukten
från ett rum. När ett papper packas upp och används förlorar det sin fukt, vilket orsakar ränder och
fläckar. Fuktigt väder eller vattenkylare kan göra att fukten ökar i rummet. När förpackningar med papper
öppnas och används absorberas överskottsfukt, vilket orsakar ljusa utskrifter och att delar av utskriften
förloras. Dessutom kan papper som förlorar och absorberar fukt böjas. Detta kan leda till papperstrassel.
Lagring och hantering av papperet är alltså lika viktigt som själva tillverkningen av papperet. Papperets
lagringsmiljö påverkar direkt dess utmatningsegenskaper och utskriftskvalitet.
Var noga med att inte köpa mer papper än vad som lätt går åt under en kort tid (ungefär 3 månader).
Papper som är lagrade under långa perioder kan utsättas för stora värme- och fuktskillnader, vilket kan
orsaka skada. Det är viktigt att planera så stora lager papper inte förstörs.
Papper i förslutna förpackningar kan lagras i flera månader innan de används. Öppnade
pappersförpackningar löper större risk för miljöskador, framför allt om de inte förvaras fuktsäkert.
Papperets lagringsmiljö ska kontrolleras regelbundet för att säkerställa optimal skrivarprestanda.
Utskriftsmaterial ska lagras vid 20 °C till 24 °C med en relativ luftfuktighet på 45 % till 55 %. Följande
riktlinjer kan hjälpa dig att bedöma papperets lagringsmiljö:
Papperet ska lagras ungefär vid rumstemperatur.
Luften får inte vara för torr eller fuktig (beroende på papperets hygroskopiska egenskaper).
Det bästa sättet att lagra en öppnad pappersförpackning är att omsorgsfullt slå in den i sin fuktsäkra
förpackning igen. Om skrivarmiljön varierar mycket tar du bara ut den mängd papper som behövs
för dagens utskrifter för att förhindra att papperet skadas av fuktförändringar.
Undvik att förvara papper och annat utskriftsmaterial i närheten av värme- och
luftkonditioneringsfläktar, eller nära fönster eller dörrar som ofta öppnas.
Kuvert
Kuvert kan skrivas ut från fack 1 eller fack 2. Välj den papperstyp som du använder från dialogrutan
Skriv ut
eller från skrivardrivrutinen.
Ställ in marginalerna för kuvertet i programmet. I följande tabell visas typiska adressmarginaler för kuvert
med storleken Commercial nr 10 och DL.
Adresstyp
Övre marginal
Vänstermarginal
Returadress
15 mm
15 mm
Leveransadress
51 mm
89 mm
SVWW
Specifikationer för utskriftsmaterial
13
Sample
This manual is suitable for devices