HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 24 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 146
Specifikationer för utskriftsmaterial
Det här avsnittet innehåller information om kvaliteten på utskriftsmaterial, riktlinjer för användning och
lagring av utskriftsmaterial.
Allmänna riktlinjer
Vissa papper kan uppfylla riktlinjerna i handboken men ändå ge utskrifter av lägre kvalitet. Det kan bero
på felaktig hantering, felaktig temperatur- eller fuktnivå eller andra faktorer som Hewlett-Packard inte
kan kontrollera.
Innan du köper stora mängder papper bör du alltid kontrollera att papperet uppfyller riktlinjerna i den
här handboken och i
HP LaserJet Printer Family Print Media Guide
. Beställningsinformation finns i
Information om tillbehör och beställning
.
VIKTIGT
Om du använder papper som inte uppfyller kraven i HP:s specifikationer kan det
uppstå fel i skrivaren, som då kan behöva repareras. Den här typen av reparationer täcks inte
av Hewlett-Packards garanti eller serviceavtal.
VIKTIGT
Använd endast papper som är avsett för laserskrivare. Papper för bläckstråleskrivare
kan skada skrivaren.
Skrivaren kan hantera en rad olika material, t.ex. ark med skuret papper (även papper bestående av
upp till 100 % återvunnet papper), kuvert, etiketter, OH-film, HP LaserJet glättat papper, HP LaserJet
tåligt papper, HP LaserJet fotopapper och papper i specialstorlekar. Egenskaper som vikt,
sammansättning, grovlek och fuktinnehåll är viktiga faktorer som påverkar skrivarprestanda och
utskriftskvalitet. Papper som inte uppfyller riktlinjerna i den här handboken kan orsaka följande fel:
Dålig utskriftskvalitet
Ökad mängd papperstrassel
Onödig förslitning av skrivaren, vilket kan medföra reparationsbehov
Papper och utskriftsmaterial
Kategori
Specifikationer
Syrahalt
pH 5,5 till 8,0
Tjocklek
0,094 till 0,18 mm
Böjd förpackning
Plant inom 5 mm
Papperskant
Skuret med vass egg utan synliga ojämnheter.
Fixeringskompatibilitet
Får ej svedas, smälta, smeta eller avge skadliga ämnen när
det är uppvärmt till 210 °C i 0,1 sekunder.
Fibrer
Långfibrigt
Fuktinnehåll
4-6 % av vikten
Jämnhet
100 till 250 Sheffield
12
Kapitel 1
Grundläggande om skrivaren
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices