HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 22 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 146
Om du inte har tillgång till Internet kontaktar du HP:s kundtjänst. (Information finns i
HP Kundtjänst
eller
på supportbladet som fanns i skrivarkartongen.) Mer versionsinformation finns i Readme-filen.
Vilka andra program finns tillgängliga?
I Readme-filen på CD-ROM-skivan till HP Color LaserJet 1600 finns fler program och information om
språk som kan användas.
Programvara för Windows
Med en USB-kabel kan du direktansluta skrivaren till datorn när du installerar programvaran i Windows.
Instruktioner för installationen finns i
Startboken
och den senaste informationen om programvaran finns
att läsa i Readme-filen.
Följande programvara är tillgänglig för alla användare.
Skrivardrivrutiner
En skrivardrivrutin är en programkomponent som ger tillgång till skrivarfunktioner och som gör att datorn
kan kommunicera med skrivaren. Instruktioner för hur du använder skrivardrivrutinen finns i
Så här når
du inställningarna för skrivardrivrutinen
.
Använda Hjälp
Skrivardrivrutinen har
Hjälp
-dialogrutor som kan aktiveras med knappen
Hjälp
i skrivardrivrutinen,
tangenten
F1
på tangentbordet eller med frågetecknet
(?)
i skrivardrivrutinens övre högra hörn. I de här
Hjälp
–dialogrutorna får du detaljerad information om den aktuella drivrutinen. Hjälpen för
skrivardrivrutinen är fristående från programmets Hjälp.
HP Verktygslådan
Du måste göra en fullständig programvaruinstallation för att kunna använda HP Verktygslådan.
HP Verktygslådan innehåller länkar till information om skrivarstatus och hjälp, som t.ex. den här
användarhandboken samt verktyg för att diagnostisera och lösa problem. Du kan också visa förklaringar
och animeringar på kontrollpanelen. Mer information finns i
Underhåll
.
Avinstallera skrivarprogrammet
Skrivaren levereras med ett verktyg för avinstallation som du använder för att markera och ta bort alla
HP-skrivarsystemkomponenter för Windows från datorn.
Avinstallera program för Windows
Skrivaren levereras med ett verktyg för avinstallation som du använder för att markera och ta bort alla
HP-skrivarsystemkomponenter för Windows från datorn.
10
Kapitel 1
Grundläggande om skrivaren
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices