HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 20 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 146
Bild 1-2
Baksida och sida
1
På/av-knapp
2
Strömanslutning
3
Dammskydd
4
USB-anslutning
1
Överföringsrem (ETB)
2
Tonerkassetter
VIKTIGT
Placera inte någonting på överföringsremmen som finns på insidan av den
främre luckan. Annars kan skrivaren skadas och utskriften påverkas på ett negativt sätt.
8
Kapitel 1
Grundläggande om skrivaren
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices