HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 18 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 146
Funktion
Skrivaren HP Color LaserJet 1600
Aktiverad funktion för beställning av
förbrukningsmaterial.
Cirka 1 000 sidor för var och en av de medföljande
tonerkassetterna för svart, gult, cyan och magenta, med
cirka 5 % täckning per färg. Mer information finns i
Reservdelar
.
Åtkomlighet
Online-användarhandbok som kan läsas på skärmen.
Du kan öppna alla dörrar och luckor med en hand.
Möjlighet till expandering
Valfritt fack 3. Med det här universella facket för 250 ark
behöver du inte fylla på papper i skrivaren lika ofta. Endast ett
extrafack som rymmer 250 ark kan installeras på skrivaren.
6
Kapitel 1
Grundläggande om skrivaren
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices