HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 141 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 141 of 146
informationssidor, skriva ut
60
inmatningsfack
artikelnummer
104
funktioner
5
fylla på
24
inmatningsproblem, felsökning
95
material som stöds
16
trassel, åtgärda
84
välja
36
inmatningsproblem, felsökning
95
inställningar
färg
48
spara
38
återställa standardinställningar
39
ändra
9, 39
Internet Explorer, versioner som
stöds
64
K
kablar
USB, felsökning
96
kalibrera skrivaren
73
Kantkontroll
48
kassering av förbrukningsmaterial
Europa
121
kassetter
artikelnummer
102
byta ut
69
HP:s telefonnummer för
bedrägerier
69
specifikationer för förvaring
116
statusmätare
21
statussida, skriva ut
61
återvinna
120
knappar, kontrollpanel
20
knappen Avbryt utskrift
21
Knappen Avbryt utskrift
43
knappen Redo och knappen Välj
22
komponenter
hitta
7
konfigurationer, skrivare
4
Konfigurationssida
skriva ut
60
kontrakt, underhåll
112, 122
kontrollpanel
lampor och knappar, beskrivning
20
meddelanden, felsökning
79
kort
skriva ut på
35
specifikationer
16
krav för läsare
64
krav för webbläsare
64
kundstöd
ompackning av skrivare
113
serviceinformationsblankett
114
underhållsavtal
112, 122
kundsupport online
iii
kuvert
förvaring
14
skriva ut
28
specifikationer
13, 16
utförande
14
kvalitet
HP ImageREt 2400
46
specifikationer
5
utskrift, felsökning
87, 88
utskriftsinställningar
87
källa, skriva ut enligt
36
L
lampan Redo
21, 101
lampor
hitta
20
lampor, enhetens kontrollpanel
felmeddelanden
79
LaserJet-papper
105
lasersäkerhetsinformation
124
linjer, felsökning
utskrivna sidor
89
ljus
blek utskrift, felsökning
88
ljus utskrift, felsökning
88
luckor, dokument
använda annat papper för
38
kort, skriva ut på
35
pappersspecifikationer
16
lös toner, felsökning
90
M
Macintosh
drivrutinfunktioner
36
magenta tonerkassett
statusmätare
21
Magenta tonerkassett
artikelnummer
102
Manuella färgalternativ
48
manuell dubbelsidig utskrift
41
marginaler, kuvert
13
matchande, färg
50
material
brevpapper
33
böjt, felsökning
91
egen storlek
35, 37
etiketter
15, 30
fack 1, typer som stöds
16
fack 2, typer som stöds
16
fack 3, typer som stöds
16
felsökning
94
fylla på facken
24
första sida, annorlunda
38
HP, beställa
105
HP LaserJet fotopapper
32
HP LaserJet glättat papper
32
kort
35
kuvert
13, 28
OH-film
16, 31
skrynklat
91
specifikationer
12
trassel
82
välja
12
meddelanden
kontrollpanel
79
meddelanden, fel
79
mellanlägg, beställa
107
Microsoft Windows.
Se
Windows
miljö
funktioner
120
pappersspecifikationer
13
skrivarspecifikationer
116
motor, rengöra
71
mått, material.
Se
storlekar,
material
N
Netscape Navigator, versioner som
stöds
64
nätverk
informationssidor, skriva ut
60
O
OH-film
specifikationer
16
ompackning av skrivare
113
SVWW
Index
129
Sample
This manual is suitable for devices