HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 140 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 140 of 146
fack, utmatning
funktioner
5
trassel, åtgärda
85
fack 1
fylla på
24
fack 2
fylla på
25
fack 3
artikelnummer
104
fylla på
25
fack för 250 ark.
Se
fack 2
fack för framsidan nedåt.
Se
övre
utmatningsfack
fack för framsidan uppåt.
Se
bakre
utmatningsfack
FCC-information
119
felmeddelanden
allvarligt
80
kontrollpanel
79
felsökning
blek utskrift
88
byta ut tonerkassetter
68
böjt utskriftsmaterial
91
Demosida, skriva ut
60
färg
92
inmatningsproblem
95
kalibrera skrivaren
73
Konfigurationssida, skriva ut
60
linjer, utskrivna sidor
89
löst tonerpulver
90
meddelanden på
kontrollpanelen
79
papper
94
sidor skrivs inte ut
96
sidor skrivs ut långsamt
96
skrynklor
91
sneda sidor
91, 95
text
91
tomma sidor
95
tonern smetar
89
tonerspridning
91
tonerstänk
89
trassel
82
USB-kablar
96
utskriftskvalitet
87
återkommande defekter
92
film, OH.
Se
OH-film
flera sidor per ark
38
Flera sidor per ark
38
Fliken Dokumentation,
HP Verktygslådan
66
Fliken Felsökning,
HP Verktygslådan
65
Fliken Status, HP Verktygslådan
65
Fliken Varningar,
HP Verktygslådan
66
fläckar, felsökning
89
frakta skrivare
113
funktioner
drivrutiner
36
färg
46
fylla på material
fack 1
24
fack 2
25
fylla på papper
24
färg
Alternativ för manuell justering
48
felsökning
92
funktioner
46
gråskala, skriva ut som
37
HP ImageREt 2400
46
inställningar, ändra
48
kalibrering
73
matchning
50
sRGB
50
färgmatchning på skärmen
50
förbrukningsmaterial
befintlighet
122
specifikationer
115
statusmätare
21
statussida
61
återvinna
120
förlängare för utmatningsfack
7
förlängd garanti
112, 122
förminska dokument
38
första sida, annorlunda
38
förstora dokument
38
förtryckt papper
skriva ut på
33
förvaring
kuvert
14
papper
13
skrivare
116
tonerkassetter
68
G
garanti
produkt
109, 110
tonerkassett
111
utökad
112, 122
grå bakgrund, felsökning
89
gråskala
felsökning
92
gråskala, utskrift
välja
37
gränssnittsportar
kablar, beställa
103
skrivarspråk som medföljer
5
gul tonerkassett
statusmätare
21
Gul tonerkassett
artikelnummer
102
H
handböcker
66, 108
hastighet
specifikationer
5
hjälp
101
HP:s telefonnummer för
bedrägerier
69
HP Allround-papper
105
HP ImageREt 2400
46
HP Kundtjänst
iii
HP LaserJet fotopapper
material
32
HP LaserJet glättat papper
skriva ut
32
HP LaserJet-papper
105
HP s inbyggda nätverk
informationssida, skriva ut
60
HP Supplies återvinningsprogram
120
HP SupportPack
112, 122
HP Verktygslåda
andra länkar
66
HP Verktygslådan
använda
64
enhetsinställningar
66
kalibrera skrivaren
73
operativsystem som stöds
9
tonernivå, kontrollera från
68
hämta drivrutiner
9
I
ImageREt 2400
46
inbyggt nätverk
informationssida, skriva ut
60
128
Index
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices