HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 135 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 135 of 146
Överensstämmelseintyg
Konformitetsdeklaration
i enlighet med ISO/IEC, handbok 22 och EN 45014
Tillverkarens namn:
Hewlett-Packard Company
Tillverkarens adress:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
förklarar att produkten
Produktnamn:
HP Color LaserJet 1600-serien
Kontrollmodellnummer
3)
:
BOISB-0409–00
Produktalternativ:
Alla
Tonerkassetter:
Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A
efterlever följande produktspecifikationer:
Säkerhet:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 + A11
IEC 60825-1:1993 +A1: +A2/
EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Class 1 Laser/LED Product)
GB4943-2001
EMC:
CISPR 22:1993 +A1 +A2 / EN 55022:1994 +A1 +A2 - Class B
1)
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Titel 47 CFR, Del 15 Klass B
2)
/ ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Tilläggsinformation:
Härmed intygas att produkterna uppfyller kraven enligt EMC-direktivet 89/336/EEG och lågspänningsdirektivet 73/23/EEG samt är märkta
med etiketten CE.
1) Produkten testades i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards persondatorsystem.
2) Den här enheten uppfyller kraven enligt artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen avgörs av följande två villkor: (1) enheten får inte
orsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som medför att prestanda påverkas.
3) Den här produkten har tilldelats ett kontrollmodellnummer för att uppfylla bestämmelserna. Det här numret bör inte blandas ihop med
produktnamnet eller produktnumret.
Boise, Idaho 83714-1021, USA
oktober, 2005
Endast för frågor i samband med regler och förordningar:
I Australien:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,
Australia.
Kontakt i Europa:
Närmaste försäljnings- och servicekontor som Hewlett-Packard har eller Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-
Kontakt i USA:
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015,
SVWW
Överensstämmelseintyg
123
USA (Telefon: 208-396-6000)
TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Tyskland (FAX: +49-7031-14-3143)
Sample
This manual is suitable for devices