HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 134 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 134 of 146
Datablad för materialsäkerhet
Datablad för materialsäkerhet gällande material som innehåller kemiska substanser, såsom tonerpulver,
kan du få genom att kontakta HP via webbplatsen
go/msds
eller
hpinfo/community/environment/productinfo/safety
.
Utökad garanti
HP SupportPack täcker HP-produktens maskinvara och alla inre komponenter som levererats av HP.
Underhåll av maskinvaran utförs under en treårsperiod från inköpsdatumet för HP-produkten. Du måste
köpa HP SupportPack inom 90 dagar efter det att du köpt HP-produkten. Du får mer information genom
att kontakta HP:s kundtjänstavdelning för service och support. Mer information finns i
HP Kundtjänst
.
Tillgång till reservdelar och förbrukningsmaterial
Reservdelar och förbrukningsmaterial för den här produkten finns tillgängliga i minst fem år efter det att
de har slutat tillverkas.
Mer information
Så här får du information om de här miljöämnena:
Miljöprofil för den här produkten och många relaterade produkter från HP
HP:s miljöengagemang
HP:s miljöhanteringssystem
HP:s program för återvinning av förbrukade produkter
MSDS
Mer information finns på:
go/environment
eller
hpinfo/
community/environment/productinfo/safety
.
122
Bilaga D
Föreskrifter
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices