HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 133 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 133 of 146
Mer än 10 miljoner HP LaserJet-tonerkassetter återvanns globalt under 2002 genom
återvinningsprogrammet HP Planet Partners. Det här innebär att 12 000 ton med material från
skrivarkassetter har kunnat återanvändas i stället för att hamna på soptippen. I hela världen återvann
HP i snitt 80 % av tonerkassetternas vikt och huvudsakligen delarna av plast och metall. Plast och metall
används för att göra nya produkter såsom HP-produkter, platsbrickor och spoolers. Det återstående
materialet kasseras på ett miljövänligt sätt.
Returer i USA
HP uppmuntrar till ett miljövänligt sätt att återvinna använda kassetter och förbrukningsmaterial. Lägg
helt enkelt två eller flera kassetter tillsammans i ett paket och använd den portofria, föradresserade
UPS-etiketten som medföljer förpackningen. I USA får du mer information om du ringer 1-800-340-2445
eller besöker webbplatsen för HP:s miljöprogram för förbrukningsmaterial på:
go/
recycle
.
Återvinning utanför USA
Kunder utanför USA besöker webbplatsen
go/recycle
för mer information om
tillgängligheten för HP Supplies återvinningsprogram.
Papper
Den här produkten kan använda återvunnet papper om det motsvarar riktlinjerna i
HP LaserJet Printer
Family Print Media Guide
. Gå till
support/ljpaperguide
om du vill hämta den här
guiden i PDF-format. Produkten lämpar sig för användning av returpapper enligt EN12281:2002.
Materialrestriktioner
Den här produkten innehåller inte kvicksilver.
Den här produkten innehåller inte batterier.
Information om återvinning kan du få genom att besöka
go/recycle
eller kontakta
dina lokala myndigheter alternativt Electronics Industry Alliance:
.
Kassering av förbrukningsmaterial för privatanvändare i Europa
Den här symbolen på produkten eller förpackningen betecknar att produkten inte får kasseras med
hushållsavfallet. Det innebär att du ansvarar för att produkten transporteras till en särskilt avsedd
kasseringplats för återvinning av elkomponenter. Om enskilda komponenter samlas in och återvinns
när produkten ska kasseras sparas naturresurserna, samtidigt som produkten återvinns med metoder
som skyddar både människor och miljö. Mer information om var du kan lämna in produkten för
återvinning kan du få av kommunala myndigheter, avfallshanteringsföretag eller butiken där du köpte
produkten.
SVWW
Programmet för miljövänliga produkter
121
Sample
This manual is suitable for devices