HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 132 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 132 of 146
Programmet för miljövänliga produkter
Skydda miljön
Hewlett-Packard Company erbjuder kvalitetsprodukter på ett sätt som är bra för miljön. Den här
produkten har utformats med olika attribut som gör att miljöpåverkan minimeras.
Ozon
Den här produkten avger ingen mätbar mängd ozongas (O
3
).
Energiförbrukning
Den här produkten är ENERGY STAR®-kompatibel, vilket är ett frivilligt program som har
utformats för att uppmuntra utvecklingen av energisnåla kontorsprodukter.
Energiförbrukningen minskar kraftigt i energisparläge, vilket sparar naturresurser och sparar pengar
utan att påverka den här produktens höga prestanda.
ENERGY STAR (version 3.0) är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection
Agency. Som ENERGY STAR-partner avgör Hewlett-Packard Company att den här produkten uppfyller
ENERGY STAR-riktlinjerna för energibesparande produkter. Mer information finns i
.
Användning av papper
Funktionen för manuell dubbelsidig utskrift (information om dubbelsidig utskrift finns i
Utskrift på båda
sidor
) och flersidig utskrift (information om hur flera sidor skrivs ut på ett ark finns i
Skriva ut flera sidor
på ett pappersark (skriva ut flera sidor per ark)
) kan minska pappersåtgången och därmed
påfrestningarna på naturtillgångarna.
Plastdelar
Plastdelar som väger över 25 gram är märkta enligt internationella standarder, vilket förbättrar förmågan
att identifiera plast för återvinningssyften vid slutet av produktens livslängd.
Förbrukningsmaterial till HP LaserJet
I många länder/regioner kan den här produktens förbrukningsmaterial (t.ex. tonerkassetter) återlämnas
till HP via HP:s program för återvinning av förbrukningsmaterial. Programmet är enkelt att använda, är
kostnadsfritt och finns i över 30 länder/regioner. Information och anvisningar på flera språk levereras
med alla tonerkassetter och annat förbrukningsmaterial för HP LaserJet.
Information om HP:s återvinningsprogram för förbrukningsmaterial
HP har sedan 1992 erbjudit ett kostnadsfritt program för inlämning och återanvändning för
HP LaserJet i 86 % av världsmarknaden där HP LaserJet säljs. Frankerade och föradresserade etiketter
finns i instruktionshandboken i de flesta förpackningar till HP LaserJet-tonerkassetter. Etiketter och
lådor finns också tillgängliga via webbplatsen:
recycle
.
120
Bilaga D
Föreskrifter
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices