HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 130 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 130 of 146
Inledning
Det här avsnittet innehåller följande bestämmelser:
FCC-bestämmelser
Programmet för miljövänliga produkter
Datablad för materialsäkerhet
Överensstämmelseintyg
Deklaration avseende lasersäkerhet
DOC-bestämmelse för Kanada
EMI-bestämmelser för Korea
VCCI statement (Japan)
Finsk laserinformation
118
Bilaga D
Föreskrifter
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices