HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 128 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 128 of 146
VIKTIGT
Strömkraven baseras på det land/den region där skrivaren säljs. Frekvensomvandla
ej spänningen i nätet. Det kan skada skrivaren och göra garantin ogiltig.
Tabell C-4
Miljöspecifikationer
Rekommenderad
1
Vid drift
1
Förvaring
1
(skrivare och tonerkassetter)
Temperatur
20° till 27 °C
15° till 32,5 °C
-20° till 40 °C
Relativ luftfuktighet
20 % till 70 %
10 % till 80 %
95 % eller lägre
1
Värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på
support/clj1600
.
Tabell C-5
Buller
Ljudstyrka
Enligt ISO 9296
1
Utskrift (8 sidor/min)
L
WAd
= 6,0 Bels (A) [60 dB (A)]
Ljudstyrka - bredvid enheten
Enligt ISO 9296
1
Utskrift (8 sidor/min)
L
pAm
= 52 dB(A)
1
Värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på
support/clj1600
.
116
Bilaga C
Specifikationer
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices