HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 125 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 125 of 146
Förpacka skrivaren på nytt
Om din skrivare behöver flyttas eller skickas till en annan plats, gör du följande för att packa om
skrivaren.
VIKTIGT
Fraktskador som beror på dålig paketering är kundens ansvar. Om du vill garantera
att produkten är ordentligt skyddad under en flytt, packar du den i ursprungsförpackningen.
Så här packar du om skrivaren
VIKTIGT
Det är
mycket viktigt
att ta bort tonerkassetterna innan du transporterar skrivaren.
Tonerkassetter som ligger kvar i skrivaren under transporten kommer att läcka och tonerpulver
kommer att täcka skrivarverket och andra delar.
Förhindra skador på tonerkassetten genom att inte röra vid valsen på den, samt genom att förvara
den i originalförpackningen eller på sådant sätt att den inte utsätts för ljus.
1.
Flytta alla fyra tonerkassetter.
2.
Om du redan har satt i extrafack 3, tar du bort det.
3.
Ta bort och behåll nätkabeln och gränssnittskabeln.
4.
Bifoga om möjligt utskriftsexempel och 50-100 ark papper eller annat material som utskriften blir
felaktig på.
5.
Använd den ursprungliga förpackningen och förpackningsmaterialet om så är möjligt. Om du redan
har gjort dig av med ursprungsmaterialet, bör du konsultera transportbolaget som du använder för
att få information om lämpligt sätt att packa om skrivaren. HP rekommenderar att du försäkra
utrustningen för transporten.
6.
Skicka med en ifylld kopia av
Blankett för serviceinformation
.
7.
I USA kan du ringa HP Customer Care om du vill ha nytt förpackningsmaterial. Om du bor i ett
annat land/region bör du använda originalförpackningen om det är möjligt. Hewlett-Packard
rekommenderar dig att försäkra utrustningen för transporten.
SVWW
Förpacka skrivaren på nytt
113
Sample
This manual is suitable for devices