HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 124 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 124 of 146
Support- och service-tillgänglighet
HP erbjuder olika service- och supportalternativ över hela världen. Tillgängligheten för dessa program
beror på var du befinner dig någonstans.
HP Care Pack™ Services och serviceavtal
HP har olika service- och supportavtal för ett antal olika behov. De här alternativen ingår inte i
standardgarantin. Supporttjänsterna kan variera beroende på område. För de flesta skrivare erbjuder
HP HP Care Pack Services och serviceavtal inom garantin och efter garantitidens utgång.
Om du vill ta reda på möjliga service- och supportalternativ för den här skrivaren går du till
10467a
och anger skrivarens modellnummer. I Nordamerika får du
information om serviceavtal genom HP Customer Care. Ring 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (USA)
eller 1-800-268-1221 (Kanada). I andra länder/regioner kontaktar du HP Customer Care Center i landet/
regionen. Information om telefonnumret till HP Customer Care får du i broschyren som finns i paketet
eller på
support
.
112
Bilaga B
Service och support
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices