HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 123 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 123 of 146
Begränsad garanti för tonerkassett
HP garanterar att den här produkten är fri från material- och tillverkningsfel.
Garantin gäller inte för (a) produkter som har fyllts på, renoverats, gjorts om eller utsatts för någon form
av manipulation, (b) problem som uppstår som ett resultat av felaktig användning eller lagring eller
användning utanför de miljögränsvärden som gäller för produkten eller (c) normal förslitning.
Om produkten behöver service enligt garantin ska du ta med dig produkten till inköpsstället (med en
skriftlig beskrivning av problemet och prov på utskrifter) eller ta kontakt med HP:s kundsupport. HP
kommer då att antingen byta ut den felaktiga produkten eller betala tillbaka inköpspriset.
I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LOKALA LAGAR ÄR OVANSTÅENDE GARANTI
EXKLUSIV OCH INGA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG DESSA ÄR SKRIFTLIGA
ELLER MUNTLIGA, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GÄLLER OCH HP AVSÄGER SIG
SPECIELLT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE
KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.
I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LOKALA LAGAR SKALL UNDER INGA
OMSTÄNDIGHETER HP ELLER DESS LEVERANTÖRER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA
DIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV
VINST ELLER DATA), ELLER ANDRA SKADOR, VARE SIG DESSA BASERAS PÅ KONTRAKT,
FÖRSEELSE ELLER ANNAT.
VILLKOREN I DENNA GARANTIDEKLARATION, FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN SÅ
TILLÅTER, UTESLUTER INTE, BEGRÄNSAR INTE ELLER MODIFIERAR INTE OCH GÄLLER
FÖRUTOM DE OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM ÄR TILLÄMPLIGA FÖR
FÖRSÄLJNINGEN AV DENNA PRODUKT.
SVWW
Begränsad garanti för tonerkassett
111
Sample
This manual is suitable for devices