HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 119 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 119 of 146
Delar som användaren kan byta ut
Produktnamn
Beskrivning
Artikelnr
Mellanlägg och valsar
Ersätt när skrivaren tar flera ark åt
gången eller inga ark alls. Försök med
annat papper löste inte problemet.
Q5956-67902
Pappersfack
En pappersfackskassett för 250 ark.
Q5956-67901
Dammskydd
Skyddar pappersutmatningen från
damm.
Q5956-67903
Förlängningsdel för utmatningsfacket
En förlängning för att ge stöd åt papper i
utmatningsfacket.
Q5956-67904
SVWW
Delar som användaren kan byta ut
107
Sample
This manual is suitable for devices