HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 111 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 111 of 146
Rengöra pappersbanan
1.
Använd
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) för att välja
Service
och tryck sedan på
(
Välj
).
2.
Använd
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) för att välja
Rengöringsläge
och tryck sedan på
(
Välj
).
Ett ark matas långsamt genom skrivaren. Kasta sidan när processen är klar.
3.
Ladda vanligt papper med storleken A4 eller Letter när du får en uppmaning.
4.
Tryck på
(
Välj
) igen för att bekräfta och påbörja rengöringsprocessen.
Ett ark matas långsamt genom skrivaren. Kasta sidan när processen är klar.
Kalibrera skrivaren
Kalibrering utförs med jämna mellanrum. För bästa utskriftskvalitet kan en kalibrering utföras från
kontrollpanelen med följande steg:
1.
Använd
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) för att välja
Systeminställn.
och tryck sedan på
(
Välj
).
2.
Använd
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) för att välja
Utskriftskval.
och tryck sedan på
(
Välj
).
Kalibrera färg
visas på kontrollpanelen.
3.
Tryck på
(
Välj
).
4.
Använd
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) för att välja
Kalibrera nu
och tryck sedan på
(
Välj
).
5.
Tryck på
(
Välj
) för att starta kalibreringen.
SVWW
Felsökningsverktyg
99
Sample
This manual is suitable for devices