HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 110 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 110 of 146
HP Verktygslådan
HP Verktygslådan är ett webbaserat program som du använder när du felsöker.
Så här öppnar du HP Verktygslådan
Öppna HP Verktygslådan på ett av följande sätt:
Dubbelklicka på ikonen för HP Verktygslådan på skrivbordet i Windows.
Klicka på
Start
, klicka på
Program
(eller
Alla program
i Windows XP), sedan på
HP
, därefter på
HP Color LaserJet 1600
och sedan på
HP Color LaserJet 1600 Verktygslåda
.
Fliken Felsökning
HP Verktygslåda innehåller fliken
Felsökning
med länkar till följande huvudsidor:
Åtgärda papperstrassel
. Visar information om hur du åtgärdar papperstrassel.
Utskriftsproblem
. Visar hjälpavsnitt om hur du löser utskriftsproblem.
Felsökningsverktyg
. Underhåller enheten med hjälp av till exempel en rengöringssida och en
färgfelsökningssida.
OBS!
Övriga flikar i HP Verktygslåda är praktiska när du felsöker enheten. Mer information om
de övriga flikarna i finns i HP Vektygslåda, finns i
HP Verktygslådan
.
Service-menyn
Felsök enheten med hjälp av menyn
Service
på kontrollpanelen.
Återställa de fabriksinställda standardinställningarna
Om du återställer standardinställningarna återställs alla inställningar till de fabriksinställda
standardinställningarna.
Återställa standardinställningarna
1.
Använd
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) för att välja
Service
och tryck sedan på
(
Välj
).
2.
Använd
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) för att välja
Återst. standard
och tryck sedan på
(
Välj
).
Enheten startas om automatiskt.
Rengöra pappersbanan
Enheten innehåller ett särskilt läge för rengöring av pappersbanan.
OBS!
Om du har tillgång till HP Verktyslådan, rekommenderar HP att du rengör pappersbanan
med HP Verktygslådan.
98
Kapitel 8
Problemlösning
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices