HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 11 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 146
Bilaga A
Information om tillbehör och beställning
Reservdelar
.......................................................................................................................................
102
Kablar och gränssnittstillbehör
..........................................................................................................
103
Tillbehör för pappershantering
..........................................................................................................
104
Papper och annat utskriftsmaterial
....................................................................................................
105
Delar som användaren kan byta ut
...................................................................................................
107
Ytterligare dokumentation
.................................................................................................................
108
Bilaga B
Service och support
Hewlett-Packard begränsad garanti
..................................................................................................
110
Begränsad garanti för tonerkassett
...................................................................................................
111
Support- och service-tillgänglighet
....................................................................................................
112
HP Care Pack™ Services och serviceavtal
......................................................................
112
Förpacka skrivaren på nytt
................................................................................................................
113
Så här packar du om skrivaren
.........................................................................................
113
Blankett för serviceinformation
..........................................................................................................
114
Bilaga C
Specifikationer
MFP-specifikationer
...........................................................................................................................
115
Bilaga D
Föreskrifter
Inledning
............................................................................................................................................
118
FCC-bestämmelser
...........................................................................................................................
119
Programmet för miljövänliga produkter
.............................................................................................
120
Skydda miljön
...................................................................................................................
120
Ozon
.................................................................................................................................
120
Energiförbrukning
.............................................................................................................
120
Förbrukningsmaterial till HP LaserJet
...............................................................................
120
Kassering av förbrukningsmaterial för privatanvändare i Europa
.....................................
121
Datablad för materialsäkerhet
...........................................................................................................
122
Överensstämmelseintyg
....................................................................................................................
123
Säkerhetsintyg som är specifika för land/region
................................................................................
124
Deklaration avseende lasersäkerhet
................................................................................
124
DOC-bestämmelse för Kanada
.........................................................................................
124
EMI-bestämmelser för Korea
............................................................................................
124
VCCI statement (Japan)
...................................................................................................
124
Finsk laserinformation
.......................................................................................................
125
Index
.................................................................................................................................................................
127
SVWW
ix
Sample
This manual is suitable for devices