HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 109 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 109 of 146
Felsökningsverktyg
I det här avsnittet beskrivs verktygen som du använder när du diagnostiserar och löser problem med
enheten.
Sidor och rapporter
I det här avsnittet beskrivs sidor och rapporter som du använder när du diagnostiserar och löser problem
med enheten.
Demosida
Skriv ut demosidan genom att samtidigt trycka på
(
Vänsterpil
) och
(
Högerpil
) på skrivarens
kontrollpanel. Du kan även visa den här sidan med HP Verktygslådan.
Konfigurationssida
På konfigurationssidan finns en lista över skrivarens aktuella inställningar och egenskaper. Du kan
skriva ut en konfigurationssida från skrivaren eller från HP Verktygslådan. Följ de här anvisningarna om
du vill skriva ut konfigurationssidan från enheten.
1.
Tryck på
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) för att välja
Rapporter
-menyn.
2.
Tryck på
(
Välj
).
3.
Tryck på
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) för att välja
Rapporter
.
4.
Tryck på
(
Välj
) för att skriva ut konfigurationssidan.
Mer information om konfigurationssidan finns i
Konfigurationssida
.
Statussida för förbrukningsmaterial
På statussidan för förbrukningsmaterial finns en lista över återstående livslängd för HP-
tonerkassetterna. Sidan innehåller även uppgifter om det beräknade antalet återstående sidor, antal
utskrivna sidor och annan information om förbrukningsmaterial. Du kan skriva ut en statussida från
enheten eller HP Verktygslådan. Följ de här anvisningarna om du vill skriva ut sidan från enheten.
1.
Tryck på
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) för att välja
Rapporter
-menyn.
2.
Tryck på
(
Välj
).
3.
Använd
(
Vänsterpil
) eller
(
Högerpil
) för att välja
Rapporter
.
4.
Tryck på
(
Välj
) för att skriva ut statussidan.
Du hittar mer information om statussidan finns i
Statussida för förbrukningsmaterial
.
SVWW
Felsökningsverktyg
97
Sample
This manual is suitable for devices