HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 108 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 108 of 146
Problem
Orsak
Åtgärd
Enheten är trasig.
Kontrollera enheten genom att skriva ut
en konfigurationssida.
Sidorna skrivs ut mycket långsamt.
Tyngre utskriftsmaterial kan göra
processen långsam.
Skriv ut på ett annat material.
Komplicerade sidor skrivs ut långsamt.
Korrekt fixering kan kräva långsammare
skrivarhastighet för att garantera bästa
utskriftskvalitet.
Sidor skrevs inte ut.
Enheten plockar inte utskriftsmaterialet
korrekt.
Mer information finns i
Materialhanteringsproblem
.
Det har fastnat material i enheten.
Ta bort material som har fastnat.
USB-kabeln kan vara defekt eller
felaktigt ansluten.
Dra ur USB-kabeln i bägge ändar
och sätt tillbaka den igen.
Försök skriva ut något som har
skrivits ut tidigare.
Prova med en annan kabel.
Andra enheter har anslutits till datorn.
Eventuellt kan inte enheten dela en USB-
port med annan enhet. Om en extern
hårddisk eller en omkopplingsdosa har
anslutits till samma port som enheten,
störs eventuellt den här enheten av den
andra. För att kunna ansluta och
använda enheten måste du då ta bort
den andra enheten eller använda två
USB-portar på datorn.
96
Kapitel 8
Problemlösning
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices