HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 107 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 107 of 146
Problem
Orsak
Åtgärd
Problem med inmatning
Papperet har ojämna kanter.
Använd papper av hög kvalitet för
färglaserskrivare.
Papperet skiftar från sida till sida.
Vänd på papperet.
Pappret är för fuktigt, för grovt, för tjockt
eller glättat, har fel fiberriktning, kortfibrig
konstruktion eller också är det graverat
eller från ett defekt pappersparti.
Prova med en annan papperstyp, mellan
100 och 250 Sheffield, 4 % och 6 %
fuktinnehåll.
Använd långfibrigt papper.
Utskriften blir skev (krokig)
Pappersledarna ligger fel.
Ta bort allt material från
inmatningsfacket, rätta till
pappersbunten och placera materialet i
inmatningsfacket igen. Justera
pappersledarna efter papprets längd och
bredd och försök skriva ut igen.
Flera ark matas samtidigt
Facket är för fullt.
Ta bort lite av utskriftsmaterialet från
inmatningsfacket. Mer information finns i
Fylla på fack
.
Utskriftsmaterialet är skrynkligt, vikt eller
skadat.
Kontrollera att utskriftsmaterialet inte är
skrynkligt, vikt eller skadat. Försök med
utskriftsmaterial från en annan
förpackning.
Enheten tar inte material från
inmatningsfacket
Enheten är inställd på manuell matning.
Om
Manuell matning
visas på
kontrollpanelen skriver du ut genom
att trycka på
(
Välj
).
Kontrollera att enheten inte är i
manuellt matningsläge och försök
skriva ut igen.
Inmatningsfacket är för fullt.
Ta bort lite av utskriftsmaterialet från
inmatningsfacket. Mer information finns i
Fylla på fack
.
Papperslängdkontrollen i fack 2 eller
extrafack 3 har en längd som är längre
än storleken på utskriftsmaterialet.
Justera kontrollen till rätt längd.
Inmatningsvalsen är smutsig eller
skadad.
Kontakta HP:s kundtjänst. Mer
information finns i
HP Kundtjänst
och i
broschyren som fanns i kartongen.
Prestandaproblem
Använd tipsen i det här avsnittet om tomma sidor matas ut ur enheten eller om enheten inte skriver ut
några sidor alls.
Problem
Orsak
Åtgärd
Sidor skrivs ut men de är helt tomma.
Förseglingstejpen sitter eventuellt kvar
på tonerkassetterna.
Kontrollera att förseglingstejpen har
tagits bort helt från tonerkassetterna.
Dokumentet innehåller eventuellt tomma
sidor.
Kontrollera vad som finns på alla sidor i
det dokument som du skriver ut.
SVWW
Utskriftsproblem
95
Sample
This manual is suitable for devices