HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 106 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 106 of 146
Materialhanteringsproblem
Följ anvisningarna i det här avsnittet när pappershanteringsproblem uppstår.
Riktlinjer för utskriftsmaterial
Det blir bäst resultat om du använder papper av god kvalitet utan revor, spår, fläckar, lösa partiklar,
damm, veck, böjda kanter och häftklamrar.
För bästa utskriftskvalitet för färgutskrifter bör du använda glättat papper. I allmänhet gäller att ju
glattare ett papper är, desto bättre blir resultatet.
Om du inte är säker på papperstypen (till exempel finpapper eller återvinningspapper) kan du titta
på etiketten på papperskartongen.
Använd inte utskriftsmaterial som enbart är avsett för bläckstråleskrivare. Använd utskriftsmaterial
som är avsett för färglaserskrivare.
Använd inte brevpapper som är tryckt med lågtemperatursbläck, som till exempel används på vissa
typer av termografpapper.
Använd inte brevpapper som är upphöjt eller präglat.
Enheten använder värme och tryck för att fixera tonern på materialet. Kontrollera att färgat papper
eller förtryckta formulär använder bläck som klarar fixeringstemperaturen (210 °C under
0,2 sekunder).
VIKTIGT
Om du inte följer riktlinjerna kan det leda till papperstrassel eller att enheten skadas.
Lösa problem med utskriftsmaterial
Nedanstående fel på papperet kan orsaka ojämn utskriftskvalitet, trassel och att enheten skadas.
Problem
Orsak
Åtgärd
Undermålig utskriftskvalitet eller
tonerfixering
Papperet är för fuktigt, för grovt, för tjockt
eller glättat, eller också är det graverat
eller från ett defekt pappersparti.
Bekräfta att du har valt rätt materialtyp i
skrivardrivrutinen.
Prova med en annan papperstyp, mellan
100 och 250 Sheffield, 4 % och 6 %
fuktinnehåll.
Ofullständiga tecken, trassel eller
buktning
Papperet har inte förvarats på rätt sätt.
Förvara papperet plant i den fukttäta
förpackningen.
Papperet har förskjutits från en sida till en
annan.
Vänd på papperet.
Svår böjning
Papperet är för fuktigt, har fel
fiberriktning eller har en kortfibrig
konstruktion.
Bekräfta att du har valt rätt materialtyp i
skrivardrivrutinen.
Försök med utskriftsmaterial från en
annan förpackning.
Använd långfibrigt papper.
Papperet skiftar från sida till sida.
Vänd på papperet.
Fastnar, enheten skadad
Papperet är skuret eller perforerat.
Använd inte papper som har hål eller
perforeringar.
94
Kapitel 8
Problemlösning
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices