HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 105 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 105 of 146
Problem
Orsak
Åtgärd
En eller flera tonerkassetter är nästan
slut. Om du använder tonerkassetter
som inte kommer från HP visas inga
meddelanden på kontrollpanelen eller i
HP Verktygslådan.
Byt kassetterna som snart är slut.
Kontrollpanelen har ställts in för
åsidosättning.
Ersätt tonerkassetter som är tomma eller
nästan tomma.
En färg skrivs ut inkonsekvent när du har
satt i en ny tonerkassett.
A
a
BbCc
A
a
BbCc
A
a
BbCc
A
a
BbCc
A
a
BbCc
En annan tonerkassett håller kanske på
att ta slut. Om du använder en
tonerkassett som inte kommer från HP
kan den hålla på att ta slut eller vara helt
tom utan att du får information om det.
Ta bort tonerkassetten för den färg som
skrivs ut inkonsekvent och installera den
igen.
Kontrollpanelen har ställts in för
åsidosättning.
Ersätt tonerkassetter som är tomma eller
nästan tomma.
Färgerna på utskriftssidan
överensstämmer inte med färgerna på
skärmen.
A
a
BbCc
A
a
BbCc
A
a
BbCc
A
a
BbCc
A
a
BbCc
Färgerna på datorskärmen är
annorlunda än i utskriften.
Markera
Matcha skärm
på fliken
Färg
i
skrivardrivrutinen.
Om mycket ljusa eller mycket mörka
färger på skärmen inte skrivs ut innebär
det att programmet tolkar de ljusa
färgerna som vita och de mörka färgerna
som svarta.
Undvik att använda mycket ljusa eller
mörka färger.
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s
specifikationer.
Prova med en annan papperstyp, till
exempel papper av hög kvalitet som är
avsett för färglaserskrivare.
Efterbehandlingen på färgsidan är
inkonsekvent.
Utskriftsmaterialet är för grovt.
Använd ett mjukt utskriftsmaterial, till
exempel ett papper av hög kvalitet avsett
för färglaserskrivare. I allmänhet gäller
att ju glattare ett papper är, desto bättre
blir resultatet.
SVWW
Utskriftsproblem
93
Sample
This manual is suitable for devices