HP Color LaserJet 1600 user manual download (Page 104 of 146)

Languages: Swedish
Pages:146
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 104 of 146
Problem
Orsak
Åtgärd
Om stora mängder toner har fläckat
tecknens konturer kan papperet ha hög
motståndsförmåga.
Prova med en annan papperstyp, till
exempel papper av hög kvalitet som är
avsett för färglaserskrivare.
En bild överst på sidan (i svart) upprepas
längre ned på sidan (i ett grått fält).
Inställningar i programvaran kan påverka
utskriften.
Ändra svärtan i fältet som den
upprepade bilden förekommer i från
programmet i datorn.
Från datorns program vänder du hela
sidan 180 grader så att den ljusare bilden
skrivs ut först.
Ordningen som bilderna skrivs ut i kan
påverka utskriften.
Ändra den ordning som bilderna skrivs ut
i. Lägg till exempel den ljusare bilden
överst på sidan och den mörkare längre
ner.
Ett strömfall kan ha påverkat enheten.
Om defekten uppstår längre fram i en
utskrift stänger du av enheten i tio
minuter och startar den sedan igen så att
utskriften startas om.
Åtgärda problem med färgdokument
I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när du skriver ut i färg.
Problem
Orsak
Åtgärd
Dokumentet skrivs endast ut i svart när
det egentligen borde skrivas ut i färg.
Du har inte valt färgläge i programmet
eller skrivardrivrutinen.
Välj färgläge i stället för läge för gråskala.
Du har inte valt rätt skrivardrivrutin i
programmet.
Installera rätt skrivardrivrutin.
Enheten är inte rätt inställd.
Skriv ut en konfigurationssida. Kontakta
HP:s kundtjänst om ingen färg
förekommer på konfigurationssidan. Mer
information finns i
HP Kundtjänst
och i
broschyren som fanns i kartongen.
En eller flera färger skrivs inte ut eller är
otydliga.
Förseglingstejpen sitter eventuellt kvar
på tonerkassetterna.
Kontrollera att förseglingstejpen har
tagits bort helt från tonerkassetterna.
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s
specifikationer.
Prova med en annan papperstyp, till
exempel papper av hög kvalitet som är
avsett för färglaserskrivare.
Du använder enheten i en mycket fuktig
miljö.
Kontrollera att enhetens omgivande miljö
uppfyller specifikationerna.
92
Kapitel 8
Problemlösning
SVWW
Sample
This manual is suitable for devices